Regulamin

Regulamin Klubu Kohersen Mycook

 1. Uczestnikiem Klubu może zostać każda osoba, która założy konto w sklepie internetowym http://www.kohersen.pl i przystąpi do Klubu rejestrując minimum jedno urządzenie stanowiące Jego własność, zwanego w dalszej treści „urządzeniem”.
 2. Do rejestracji w Klubie Kohersen Mycook niezbędne jest podanie numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny urządzenia znajduje się na urządzeniu (tabliczka znamionowa na spodzie robota).
 3. Uczestnictwo w Klubie Kohersen Mycook jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Uczestnik Klubu Kohersen Mycook wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez firmę DLF sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące. Dane osobowe podlegają ochronie oraz możliwości zmian zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883).
 5. Uczestnik Klubu Kohersen Mycook:
  1. otrzymuje pełny dostęp do przepisów Premium, znajdujących się na stronie www.kohersen.pl
  2. otrzymuje wiadomości i porady dotyczące produktów.
  3. posiada możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez firmę DLF sp. z o.o. konkursach z nagrodami.
  4. uzyskuje prawo do rabatu na zakup akcesoriów, części eksploatacyjnych i części serwisowych dostępnych w sklepie internetowym Kohersen Mycook, www.kohersen.pl.
 6. Poprzez przystąpienie do Klubu Kohersen Mycook Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.